Flade Kirke

 


Flade Kirkevej 1, 9900 Frederikshavn

Flade Kirke er en kullet kirke. Den er opført i munkesten i første halvdel af 1200-tallet. Udsmykningen på murene med lisener, der forbundet med bueslag, fortæller, at den hører til den vendsysselske gruppe af teglstenskirker. Kirken ligger også højt i landskabet og har lige siden den blev bygget, været sømærke.Krucifiks

 På triumfvæggen er der ophængt et sengotisk krucifix. På korset ses ”Arma Christi”, som er en afbildning af de ting, der blev anvendt under Jesus lidelser. Midt på korset ses et våbenskjold inddelt i fire felter af en korsform, og i felterne ses hænder og fødder med naglegab. Midt i våbenskjoldet et rødt hjerte.Herskabsstole

Herskabsstolene med de fine udskæringer er fra slutningen af 1500-tallet, og de var førhen forbeholdt ejerne af herregårdene Knivholt og Bangsbo.

 


  


  


Stygge Krumpen er et lokalt udviklingsprojekt i Vendsyssel, der siden 2008 har arbejdet på at skabe et historisk inspireret fortælle-univers omkring de bevarede Stygge Krumpen fakta. Universet er unikt for Vendsyssel - og hensigten er, at alle med interesse i at skabe vækst, oplevelser og forretning, kan være med til at folde universet ud. I 2011 bliver Stygge Krumpen anvendt som fortælling i årets TV-julekalender på TV2.

Krumpen.dk - post@krumpen.dk