Karup Kirke
Kildalvej 5, Karup, 9300 Sæby

Karup Kirke er en romansk kullet kirke med skib, kor og våbenhus. Ser man bort fra våbenhuset og de større vinduer i sydsiden, står kirken med nogenlunde samme udseende i det ydre som efter opførelsen. Ved en gennemgribende restaurering af hele kirken i 1958 fandt man i gulvet en mønt fra Valdemar Sejrs tid, hvilket tyder på, at kirken er ældre end år 1200.


 Krucifiks

Kirkens krucifiks, med symbolerne for de fire evangelister, er ophængt på skibets nordvæg. Det er et meget enkelt, men sirligt skåret krucifiks fra omkring år 1500.

Kirken blev solgt

Efter reformationen overgik kirken som alle andre til kronen, dvs. den blev statens ejendom. 1696 blev den solgt til Holger Pachs, Sæbygård. 1882 blev den købt af Mads Christensen, Kokkenborg (en gård i sognet) for 5.400 kr. Det gik til på en særlig måde. Nogle beboere i sognet havde bestemt sig til at købe kirken, der var udbudt til salg ved sagfører Kjeldgaard, Sæby. En delegation skulle tage af sted til Sæby, men nogle afbud betød, at Mads Christensen måtte tage af sted alene. Undervejs bestemte han sig til at købe kirken for egen regning. Inden mødet med sagføreren optog han et lån i Sæby Bank på 4.000 kr. Men det viste sig at blive et dyrt bekendtskab, for kirkens indtægter kunne slet ikke stå mål med udgifter til vedligeholdelse af den forfaldne bygning, så Mads Christensen fortrød sit køb: “Jeg troede, at det var en god malkeko, jeg havde købt, men det viste sig at være en vag stud!”

 


  


  


Stygge Krumpen er et lokalt udviklingsprojekt i Vendsyssel, der siden 2008 har arbejdet på at skabe et historisk inspireret fortælle-univers omkring de bevarede Stygge Krumpen fakta. Universet er unikt for Vendsyssel - og hensigten er, at alle med interesse i at skabe vækst, oplevelser og forretning, kan være med til at folde universet ud. I 2011 bliver Stygge Krumpen anvendt som fortælling i årets TV-julekalender på TV2.

Krumpen.dk - post@krumpen.dk