Skæve KirkeSkævevej 68, Skæve, 9352 Dybvad

Skæve Kirke er oprindelig en romansk kirke, men blev i middelalderen meget stærkt ombygget i gotisk stil. Ved ombygningen blev der i vid udstrækning anvendt teglsten, men der findes stadig spor af den gamle kirke i korets og skibets nordvægge.KrucifiksI kirken er der ophængt et krucifiks fra omkring år 1500 på skibets nordvæg. Ved en restaurering fandt man frem til det ældste farvelag, som nu ses. Det har sandsynligvis været anvendt som korbuekrucifiks, idet man stadig kan se hullerne ved korbuen, hvor det har været opsat.Fattigblokkens tyverisikring

Kirkens fattigblok, som var datidens indsamlingsbøsse, er fastmuret i gulvet i korbuen. Den er fra middelalderen, og oprindelig havde den en indvendig jernpig, som eventuelle tyve ville stikke fingeren på, hvis de forsøgte at stjæle pengene. Tyverisikringen er nu fjernet.

Døbefont

Kirkens døbefont er fra middelalderen. Øverst er den dekoreret med en frise af trekanter og tunger. Foden er rund. En døbefont (latin fons, kilde) er en kumme til brug ved barnedåb i kirken. Tidligere foregik dåben ved fuldstændig neddypning, men da man holdt op med at dyppe barnet ned i vandet og nøjedes med at hælde vand over dets hoved lagde dåbsfade over kummerne. I Danmark har spædbørns dåb været almindelig kirkelig praksis siden middelalderen.

Kalkmalerier

Kalkmalerierne i koret er fra ca. år 1550, og er meget typisk for den tid. Billederne er rammet ind og omgivet af et tæt rankeværk. En serie om Jesu lidelseshistorie begynder i østkappens nordlige felt og skal læses i urets retning.


 


  


  


Stygge Krumpen er et lokalt udviklingsprojekt i Vendsyssel, der siden 2008 har arbejdet på at skabe et historisk inspireret fortælle-univers omkring de bevarede Stygge Krumpen fakta. Universet er unikt for Vendsyssel - og hensigten er, at alle med interesse i at skabe vækst, oplevelser og forretning, kan være med til at folde universet ud. I 2011 bliver Stygge Krumpen anvendt som fortælling i årets TV-julekalender på TV2.

Krumpen.dk - post@krumpen.dk