Sæby Kirke
Strandgade 5A, 9300 Sæby

Sæby Kirke er oprindeligt bygget som en almindelig sognekirke, men i 1462 gav pave Pius II tilladelse til, at der blev oprettet et karmeliterkloster i forbindelse med kirken. Sæby Kirke er rigt udsmykket med sengotisk kirkekunst.Altertavlen
 Her ses et nederlandsk arbejde, som er skænket af de to sidste biskopper i Børglum stift, Niels Stygge Rosenkrantz, og Stygge Krumpen samt af Elsebeth Gyldenstjerne.

Jomfru Maria står i centrum og fløjtavlerne skildrer Jesu fødsel: Hyrdernes tilbedelse og Kongernes tilbedelse. Også her står Maria i centrum som Guds moder.

Udsnit af venstre sidefløj: på Sæby Kirkes alter. Da det menes, at Stygge Krumpen har stået model til den knælende hyrde i billedets højre side, og Elsebeth Gyldenstjerne til Jomfru Maria, må vi formode, at der er en vis portrætlighed.

Udsnit af højre sidefløj alteret: Niels Stygge har formodentlig stået model til den ældste af De Hellige Tre Konger, Melchior, der knæler ned foran Jesusbarnet, og Elsebeth til Jomfru Maria.

Kalkmalerier
 Malerierne i Sæby Kirke har givet navn til det kalkmalerværksted, Sæbyværkstedet, der har udført kalkmalerierne i en række nordjyske kirker fra omkring 1510. Sæbyværkstedet er desuden repræsenteret i kirkerne i Dronninglund, Vesterø, Vrå, Budolfi i Ålborg, Nibe og Rolfstorp, Halland.

Hovedfortællingen i Sæby Kirkes kalkmalerier er Jomfru Marias barndomshistorie, som fylder de 8 kapper i henholdsvis koret og skibets 1. fag.


Maria vies til Josef

Maria vies til Josef: Som 14-årig havde Maria lovet Gud, at hun ville forblive jomfru, og det blev derfor besluttet, at man ville spørge Gud, hvem der skulle have den betroede opgave at passe på hende. Alle ugifte mænd af Judas stamme blev bedt om at komme med en stok. Josef, der var en gammel mand, kom også med en stok ligesom alle de unge mænd. Alle stokkene blev nu lagt ind i det allerhelligste til næste dag. Da de hentede stokkene igen, fløj der en due ud fra spidsen af Josefs stok som tegn på, at det var ham, der skulle have opgaven. Duen “var hvidere end sne, og så overvældende skøn”. I første omgang vægrede Josef sig med ordene: “Jeg er en gammel mand, jeg har tilmed sønner, hvorfor overgiver I dette barn til mig, som endog er yngre end mine børnebørn?”

 


  


  


Stygge Krumpen er et lokalt udviklingsprojekt i Vendsyssel, der siden 2008 har arbejdet på at skabe et historisk inspireret fortælle-univers omkring de bevarede Stygge Krumpen fakta. Universet er unikt for Vendsyssel - og hensigten er, at alle med interesse i at skabe vækst, oplevelser og forretning, kan være med til at folde universet ud. I 2011 bliver Stygge Krumpen anvendt som fortælling i årets TV-julekalender på TV2.

Krumpen.dk - post@krumpen.dk