Vejby Kirke


Vejbyvej 743, 9760 Vrå

Vejby Kirke er en kullet kirke fra den store kirkebygningsperiode i 11-1200-tallet. Den er oprindelig bygget som en valfartskirke og indviet til Skt. Villads.

Helgenfigurer

 På kirkens nordvæg ses tre helgenfigurer fra ca. 1520. Her ses Johannes Døber (tv.), der står med et lam, der hviler på en bog (bibel), bispehelgenen Skt. Villads, som er kirkens skytshelgen (mf.) og en kvindelig helgen, som menes at være Skt. Valborg (th.).

Johannes Døberen var søn af præsten Zakarias og Elisabeth, som var i familie med Maria, Jesu mor. Han døbte Jesus i floden Jordan.

Skt. Villads kaldes Nordens tredje apostel, og han skal have missioneret her i årene ca. 765-70. Han var englænder af fødsel, som mange af de tidlige missionærer. 787 blev Villads den første ærkebisp i Bremen, og efter sin død blev han helgenkåret.

Skt. Valborg er en romersk-katolsk helgeninde. Hun var kongedatter fra Wessex i England, og døde 779, som abbedisse i klosteret i Heidenheim, og hun blev helgenkåret den 1. maj samme år. Valborg fejredes i middelalderen med store fester 1. maj, Skt. Valborgsdag.

Munkesten i alteret

Altret er fra omkring 1200, og på dets højre side kan du se nogle store munkesten med indridsede symboler. Munkestenene menes at være fremstillet ved Børglum Kloster.

Tegninger af skib

På en sten ses et klinkbygget skib, hvorover navnet Olof er indridset med runer to gange. Måske er det Olav den Helliges beskyttelse, man her har forsøgt at påkalde sig ved at gentage hans navn.Danmarks ældste kirkegrundplan

En indridsning viser formentlig Danmarks ældste ”tegning” af en kirkegrundplan. Måske er det en skitse over det planlagte domkirkebyggeri ved Børglum Kloster.

Runealfabet

De første otte af de i alt 16 runer i vores yngste runealfabet, er indridset på bredsiden af en munkesten.

 


  


  


Stygge Krumpen er et lokalt udviklingsprojekt i Vendsyssel, der siden 2008 har arbejdet på at skabe et historisk inspireret fortælle-univers omkring de bevarede Stygge Krumpen fakta. Universet er unikt for Vendsyssel - og hensigten er, at alle med interesse i at skabe vækst, oplevelser og forretning, kan være med til at folde universet ud. I 2011 bliver Stygge Krumpen anvendt som fortælling i årets TV-julekalender på TV2.

Krumpen.dk - post@krumpen.dk