Vennebjerg Kirke
Klangshøjvej 23, Vennebjerg, 9800 Hjørring

Vennebjerg Kirke er, med sin høje beliggenhed, en af Vestvendsyssels mest markante kirker. Med sit frie udsyn er den et fikspunkt i landskabet og synlig viden om. Kirken er opført midt i 1100-tallet med romansk skib og kor, der er opført af granitkvadre. Tårn, sakristi og våbenhus er senere tilbygninger – antagelig fra 1400-tallet. Kirken er indviet til Skt. Andreas.

Krucifiks

På nordsiden af korbuen er der ophængt et krucifiks, som er et fornemt træskærerarbejde fra omkring år 1500.

Runeindskrift
 I et lille felt i korets nordvestre hjørne er der bevaret en runeindskrift, hvis tekst stammer fra tiden lige efter opførelsen af koret. Muligvis en del af gengivelsen af en latinsk sentens, som kendes fra runeindskrifter i andre kirker: ”Hic locus est horum, qui cantant, non aliorum“. Dette sted er deres, som synger, ej andres”.

 


  


  


Stygge Krumpen er et lokalt udviklingsprojekt i Vendsyssel, der siden 2008 har arbejdet på at skabe et historisk inspireret fortælle-univers omkring de bevarede Stygge Krumpen fakta. Universet er unikt for Vendsyssel - og hensigten er, at alle med interesse i at skabe vækst, oplevelser og forretning, kan være med til at folde universet ud. I 2011 bliver Stygge Krumpen anvendt som fortælling i årets TV-julekalender på TV2.

Krumpen.dk - post@krumpen.dk