Vrå Kirke


Østergade 20, 9760 Vrå

Vrå Kirke er bygget omkring midten af 1100-tallet, men tårnet er dog senere. Da man lagde centralvarme ind i kirken i 1929, fandt man under udgravning en grav fra romersk jernalder under tårnet. Stedet, hvor kirken ligger, har altså været brugt som begravelsesplads, og muligvis også helligsted i mange århundreder, inden kirken blev opført. Kirken rummer kirkekunst af meget høj klasse.

Altertavlen
 Hovedbilledet i altertavlen er et fornemt træskærerarbejde fra omkring 1500. Meget tyder på, at altertavlen har forbindelser til Tyskland, idet tavlen har lighedstræk med billedskærerkunst fra Slesvig-Holsten, Würzburg, Erfurt og Alsace. Der er sandsynligvis tale om et importeret arbejde. Hovedbilledet viser den døde Jesus, der netop er nedtaget fra korset.



Kalkmalerier
 Samtlige af kirkens mange smukke kalkmalerier er udført af Sæbyværkstedet, der også har lavet udsmykninger i Budolfi Kirke i Aalborg, Nibe Kirke, Dronninglund Kirke, Sæby Kirke, Vesterø Kirke og antagelig også Rolfstrup Kirke i Halland. Udsmykningen i Vrå er senmiddelalderlig dateret til 1510-25.



Kunsten at dø

I korets vestkappe ses Manden på dødslejet – eller Ars moriendi (kunsten at dø). Det er et usædvanligt motiv, der i Danmark kun findes i Vrå og Sæby.

På billedet ses blandt andet den unge enke og hendes elsker, der dog ikke er mere optaget af mandens død, end at de begge har en hånd dybt begravet i pengekisten. Forklaringen får vi på tekstbåndet, der som det eneste i kirken er skrevet på dansk – og tilmed på rim: “Vordh thy ey adh han er døth, men vi hawe thy guld sa rødh – Bryd dig ej om, at han er død, for vi har det guld så rød!”

 


  


  


Stygge Krumpen er et lokalt udviklingsprojekt i Vendsyssel, der siden 2008 har arbejdet på at skabe et historisk inspireret fortælle-univers omkring de bevarede Stygge Krumpen fakta. Universet er unikt for Vendsyssel - og hensigten er, at alle med interesse i at skabe vækst, oplevelser og forretning, kan være med til at folde universet ud. I 2011 bliver Stygge Krumpen anvendt som fortælling i årets TV-julekalender på TV2.

Krumpen.dk - post@krumpen.dk