Stygge Krumpen i årstal

Stygge Krumpen

1485 bliver født på hovedgården Skøttrup

1507 indskrives på universitetet i Greifswald

1514 sekretær i Christian 2.s kancelli

1518 landprovst i Vendsyssel

1519 biskop i Børglum Stift

1520 flytter sammen med Elsebeth Gyldenstjerne

1520 forbyder afladshandel i sit stift

1525 tildeles ejerskabet over Købstaden Sæby

1527 udgiver skrifter mod Luthers lære

1533 er både biskop og klosterleder (abbed)

1533 regerer næsten egenhændig hele stiftet

1534 tvinges til at anerkende Christian 3.

1535 opfordrer bønderne til oprør

1536 får besøg af Christian 3.

1536 fange på Sønderborg Slot

1542 bliver løsladt fra sit fangenskab

1543 lensmand på Asmild Kloster

1551 dør og begraves i Mariager kirkeHans omgivelser

1486 Niels Stygge biskop på Børglum

1513 Christian 2. bliver konge i Danmark

1517 Luthers 95 teser mod afladshandel

1520 Det stockholmske blodbad

1522 Borgerne i Aalborg gør oprør

1523 Rigsrådet afsætter Christian 2.

1523 Frederik 1. konge i Danmark

1532 Christian 2. konge i Norge

1533 Frederik 1. dør på Gottorp Slot

1533 Danmark kongeløst i et år

1534 Grevens Fejde

1534 Christian 3. hyldes som konge

1535 Oprørsplaner i Vendsyssel

1536 Reformationen gennemføres

1536 Christian 3. beslaglægger kirkens gods

1537 Peder Thomsen bliver biskop på Børglum

1540 Albert Skeel lensmand på Børglum

1554 Erik Banner til Asdal dør

 


  


  


Stygge Krumpen er et lokalt udviklingsprojekt i Vendsyssel, der siden 2008 har arbejdet på at skabe et historisk inspireret fortælle-univers omkring de bevarede Stygge Krumpen fakta. Universet er unikt for Vendsyssel - og hensigten er, at alle med interesse i at skabe vækst, oplevelser og forretning, kan være med til at folde universet ud. I 2011 bliver Stygge Krumpen anvendt som fortælling i årets TV-julekalender på TV2.

Krumpen.dk - post@krumpen.dk